• n

  りろん - [理論]
  きじょう - [机上]
  thảo luận mang tính lý thuyết: 机上の空論
  nằm trong giấy tờ lý thuyết: 机上の書類の中に紛れ込んでいる
  điều tra lý thuyết (trên giấy tờ): 机上調査する
  がくせつ - [学説]
  がくじゅつ - [学術]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X