• n

  うごかす - [動かす]
  ころがす - [転がす]
  ころがる - [転がる]

  Kỹ thuật

  ロール

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X