• v

  ころころころがる - [ころころ転がる]
  Quả bóng lăn tròn.: 球が~(と)転がる。
  ころげる - [転げる]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X