• n, exp

  きほんきゅう - [基本給] - [CƠ BẢN CẤP]
  Lương cơ bản của người lao động: 従業員の基本給
  trả cho ai đó ~ phần trăm trên mức lương cơ bản cho thời gian làm ngoài giờ kể từ ~ giờ trở đi: _時以降の時間外勤務に対して基本給に_%を上乗せして(人)に支払う
  Lương cơ bản của những người bán hàng có vẻ thấp hơn so với mức lương cơ bản của nhữ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X