• n

  ひきあみ - [引き網] - [DẪN VÕNG]
  bắt cá bằng lưới kéo: (地)引き網で魚を捕る
  thả lưới ở ~: ~に(地)引き網をかける
  ながしあみ - [流し網] - [LƯU VÕNG]
  lưới mắt to: 大目流し網
  Cá mòi (loại cá phải dùng lưới trôi, lưới kéo để đánh bắt): 流し網漁

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X