• exp

  しょうりょう - [少量]
  しょうりょう - [小量]
  sản xuất với một lượng nhỏ: 小量生産
  Lượng mocphin nhỏ: 少量のモルヒネ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X