• n

  きろく - [記録]
  ghi lại (lưu lại) mối quan hệ giữa A và B: Bに対するAの関係記録
  ghi chép (lưu lại) vào sổ sách kế toán về ~: ~に関する会計記録
  ghi chép (ghi lại, lưu lại) một cách chi tiết...: ~の詳細記録
  きろくする - [記録する]
  ghi lại (lưu lại) vào bằng băng video: ~をビデオで記録する
  ghi lại (lưu lại) cái gì vào ảnh: ~を写真で記録する
  ghi chép (ghi lại, lưu lại) từng cuộc giao dịch trên điện thoại một: 電話でのやりとりを一つひとつ記録する
  たいざい - [滞在する]
  とまる - [止まる]
  とまる - [留まる] - [LƯU]
  mắt lưu lại ở quyển tạp chí phụ nữ.: ある女性雑誌に目が留まる
  とめる - [止める]
  lưu lại trong tâm khảm: 心に止める
  lưu lại trong ký ức: 記憶に止める
  とめる - [泊める]
  lưu bạn ở lại chơi: 友人を泊める

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X