• adj

  たちおくれた - [立遅れた]
  きゅうしき - [旧式]
  Nền công nghiệp lạc hậu: 旧式の産業
  Phương pháp giáo dục lạc hậu: 旧式な教育法
  Chủ nghĩa bảo thủ lạc hậu: 旧式な保守主義
  おおむかし - [大昔]
  trong lĩnh vực công nghệ thì 50 năm trước cũng coi là xưa cũ, lạc hậu lắm rồi: テクノロジーの分野では、50年前は大昔である
  うとい - [疎い]
  lạc hậu, không cập nhật những thông tin mới nhất: 最新の情報に疎い

  Tin học

  かいこてき - [懐古的]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X