• n

  ど - [度]
  có 2 lần thì cũng có 3 lần (=Họa vô đơn chí): 2 度あることは 3 度ある
  たび - [度]
  mỗi lần nhìn tấm ảnh này tôi lại nhớ mẹ: この写真を見る度ははのことを思い出す
  かい - [回]
  Hy vọng được gặp ai đó trong dịp đến thăm ~ lần tiếp theo: 次回~を訪問する折に(人)に会いたいと思う
  đánh răng ~ lần mỗi ngày: 一日(いちにち)_回歯を磨く(歯磨きをする)
  Kiểm tra thư điện tử ~ lần một ngày: 電子メールを1日_回チェックする
  え - [重]
  くる - [繰る]
  lần tràng hạt: 数珠を繰る

  Kỹ thuật

  ターン

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X