• v

  たどる - [辿る]
  Lần theo con đường núi: 山道を辿る
  Lần theo dấu vết của lịch sử thì lễ hội này được bắt đầu từ thời Momoyama.: この祭りは歴史を辿れば桃山時代に至る。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X