• n

  こんせいする - [混成する]
  こんごうする - [混合する]
  ごうせいする - [合成する]
  こうさく - [交錯]
  lẫn lộn giữa yêu và ghét: 愛と憎しみの交錯
  lẫn lộn giữa hy vọng và bất an: 希望と不安の交錯
  lẫn lộn giữa tiến triển và đình trệ: 前進と停滞の交錯
  lẫn lợi ích mang tính cá nhân.: 個別的利益の交錯
  こんどう - [混同する]
  Không được lẫn lộn giữa công và tư.: 公私を混同してはいけない。
  Cậu đã lẫn lộn hai vật hoàn toàn khác nhau.: 君は二つの全く違うものを混同している。
  Xin đừng có lẫn lộn tôi với gã đàn ông vô trách nhiệm đó.: 私をあの無責任な男と混同しないでください。
  らんざつ - [乱雑]

  Kỹ thuật

  こんにゅう - [混入]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X