• v

  くむ - [組む]
  lắp ghép bằng tay: 手で組む
  lắp ghép tự động chương trình: プログラムを自動的に組む
  くみこむ - [組み込む]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X