• n

    かんれい - [慣例]
    bảo thủ những tập quán (lề thói) cũ: 古い慣例に固執する

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X