• exp

    いんしゅう - [因襲]
    phá vỡ lề thói cũ: 因襲を打ち破る

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X