• n

  ブライダル
  khăn voan cưới: ~ ベール
  けっこんしき - [結婚式]
  Lễ cưới được tổ chức vào ngày ~ tháng ~: _月_日に~で行われる結婚式
  Vì lễ cưới đã kết thúc rồi nên gia đình lại trở về với cuộc sống thường ngày: 結婚式が終わったため、家族は普段の生活に戻った
  Một lễ cưới tuyệt vời: 素晴らしい結婚式だった
  Tôi sẽ phát biểu tại lễ cưới của chị mình: 私は姉の結婚式でスピーチをする
  Khó

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X