• n

  はっかいしき - [発会式] - [PHÁT HỘI THỨC]
  しぎょうしき - [始業式]
  かいさいしき - [開催式] - [KHAI THÔI THỨC]
  かいかいしき - [開会式] - [KHAI HỘI THỨC]
  Tôi vui mừng thông báo với ngài rằng lễ khai trương đã thành công một cách tốt đẹp: 開会式がつつがなく進行したことをご報告致します
  Bay đến ~ để tham dự lễ khai trương về ~: ~の開会式に出席するため空路~へ行く
  Tham dự lễ khai trương về ~: ~の開会式に出席する
  tổ chức (tiến hành) lễ khai mạc một cách tốt đ
  オープニング
  diễn văn khai mạc (opening speech): オープニング・スピーチ
  đọc diễn văn khai mạc: オープニングスピーチを行う

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X