• adj

  けいこう - [傾向]
  かたむいた - [傾いた]
  インバランス
  アンバランス

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X