• adj

  エキセントリック
  bánh lệch tâm: エキセントリック・ホイール(eccentric wheel)
  cam lệch tâm: エキセントリックカム(eccentric cam)
  vòng lệch tâm: エキセントリック・リング(eccentric ring)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X