• n, exp

  かいぎにってい - [会議日程] - [HỘI NGHỊ NHẬT TRÌNH]
  Xác nhận chương trình nghị sự (lịch trình hội nghị) tiếp theo: 次の会議日程を確認する
  Chấp nhận chương trình nghị sự (lịch trình hội nghị): 会議日程を承諾する
  Thay đổi chương trình họp (lịch trình hội nghị) với ~: ~との会議日程を変更する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X