• n

  ろじ - [路地]
  つうろ - [通路]
  Đừng có đứng giữa lối đi.: 通路に立たないでください。

  Kỹ thuật

  アレー
  パス
  Category: 鋳造
  パセージ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X