• n

  とうじょう - [登場]
  いりぐち - [入口] - [NHẬP KHẨU]
  Lối vào khung xương chậu: 骨盤入口
  Phí vào cửa ở lối vào : 入口での入場料
  いりぐち - [入り口] - [NHẬP KHẨU]
  lối vào (cửa vào) tầng 1: 1階の入り口
  Lối vào dành cho nhân viên công ty: 社員入り口
  Lối vào của tòa nhà: 建物の入り口
  Lối vào (cửa vào) tòa nhà này ở đâu?: この建物の入り口はどこ?

  Kỹ thuật

  アクセス
  エントランス

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X