• n, exp

  エアポケット
  xuyên qua lỗ hổng không khí: エアポケットを通過する
  đi vào lỗ hổng không khí: エアポケットに入る

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X