• n

  かぎあな - [鍵穴] - [KiỆN HUYỆT]
  nhòm qua lỗ khóa: 鍵穴からのぞく
  kỹ thuật khoan một lỗ nhỏ như lỗ khóa trên thân: 体に鍵穴程度の小さな穴を開けるだけで済む手術

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X