• n

  きこう - [気孔]
  lỗ thông hơi đóng: 閉鎖気孔
  hoạt động của lỗ thông hơi: 気孔の動き
  độ lớn của lỗ thông hơi: 気孔の大きさ
  vấn đề lỗ thông hơi: 気孔問題
  くうきこう - [空気孔]
  nút lỗ thông hơi: 空気孔の栓

  Kỹ thuật

  エアベントホール
  ブリーザ
  ベントホール

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X