• n

  つうきこう - [通気孔]
  Khói thoát ra từ lỗ thông khí của giếng trời.: 煙が天井の通気孔から出ていった
  đưa một robot quay phim kích cỡ nhỏ vào lỗ thông khí: 通気孔に小型ロボットカメラを送り込む
  かざあな - [風穴] - [PHONG HUYỆT]

  Kỹ thuật

  エアベント
  かいきこう - [開気孔]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X