• n

  くうどう - [空洞]
  tìm thấy một lỗ thủng ở phổi: 肺に ~ が見つかる
  かざあな - [風穴] - [PHONG HUYỆT]
  bắn thủng đầu ai đó bằng súng: (人)に(銃で)風穴をあける
  bắn thủng bụng của ai đó: 風穴を開ける〔銃で人の腹に〕

  Kỹ thuật

  ブレーク
  ホール

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X