• n, exp

    オゾンホール
    lỗ thủng tầng ôzôn do con người gây ra trên Nam Cực: 人間が作り出した南極上空のオゾン・ホール

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X