• v

  けっしゅつ - [傑出する]
  けっしゅつした - [傑出した]
  George Washington là nhà lãnh đạo xuất chúng (lỗi lạc, có tài năng hơn người) : ジョージ・ワシントンは傑出した指導者であった
  ずばぬける - [ずば抜ける]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X