• v, exp

  うらがえす - [裏返す]
  Lộn ngay từ trong ra ngoài: いきなり裏返す
  lộn trái để giặt: 裏返して洗濯する
  lộn trái quần áo: 衣服の裏返しをする
  うらがえす - [裏返す]
  lộn ngược túi để lấy các sợi tơ chỉ.: ポケットを裏返して糸くずを取る

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X