• adv

  おおはば - [大幅]
  おおいに - [大いに]
  giá trị lớn: 値打ちが大いにある
  khả năng là rất lớn: 可能性は大いにある
  おおきい - [大きい]
  phần lớn là phụ thuộc vào trình độ ngôn ngữ của người đó: その人の語学力のレベルによるところが大きい。
  trên lĩnh vực ấy, ảnh hưởng của cô ấy rất lớn: その分野での彼女の影響力は大きい
  so với các nước khác thì lớn hơn rất nhiều: 他の国と比べて圧倒的に大きい
  おおきな - [大きな]
  おおはば - [大幅]
  Không thể trông đợi gì vào mức lương lớn vào năm nay.: 今年は大幅な賃上げは望めない。
  かいじょう - [塊状]
  thanh sô cô la to lớn: 塊状チョコレート
  lượng dung nham cực lớn: 塊状溶岩
  きょ - [巨] - [CỰ]
  Anh ấy đã trả một khoản tiền lớn cho những người ưu tú đã giúp đỡ, hỗ trợ anh ấy: 彼は自分を助けてくれる優秀な人々に対して、巨額の金を払っていた
  Nhận một khoản tiền lớn: 巨額の金を受け取る
  Tiêu một khoản tiền lớn: 巨額の金を使う
  Kiếm được một khoản tiền lớn nhờ dự án mới của ai đó: (人)の新たなプロジェクトで巨額の金を
  きょだい - [巨大]
  ảnh hưởng to lớn (rộng lớn, lớn) và nhiều mặt (đa phương diện): 巨大で多面的な影響
  gây ra sóng triều to lớn và có sức phá hoại: 巨大で破壊的な津波を引き起こす
  to lớn (rộng lớn, lớn) như sao Thổ: 木星のように巨大な
  làn sóng người di cư bắt đầu lớn dần từ năm ~: _年に始まった移民の巨大なうねり
  vật quá to
  グランデ
  hòn đảo lớn: グランデ島
  con sông lớn: グランデ川
  ビッグ
  マクロ

  Kỹ thuật

  グロス

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X