• n

  こうしゃ - [校舎]
  クラス
  lớp học tiếng Anh buổi tối: 英語の夜間クラス
  lớp học đàn piano: 鍵盤のクラス
  lớp học hè: 夏期クラス
  lớp học cao cấp ở trường: 学校の上級クラス
  クラス
  きょうしつ - [教室]
  Lớp học môn vật lý: 物理学教室
  Phòng học đặc biệt: 特別教室
  Lớp học có lắp đặt (trang bị) màn hình TV loại lớn: 大型テレビ画面を備えた教室
  Lớp học quá đông học sinh: 生徒の数が多過ぎる教室
  Lớp học tại bệnh viện nhi: 子ども病院の教室
  lớp học vẽ: 絵画教室
  Lớp học tiếng Anh: 英語教室
  がっきゅう - [学級]
  các hoạt động của lớp học: 学級活動
  あおぞらきょうしつ - [青空教室] - [THANH KHÔNG GIÁO THẤT]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X