• n, exp

  ことばづかい - [言葉遣い]
  lịch sự trong cách sử dụng từ ngữ (cách dùng từ, lời ăn tiếng nói): 言葉遣いのていねいな
  hãy chú ý cách sử dụng từ ngữ (cách dùng từ, lời ăn tiếng nói) với người trên: 目上の人には言葉遣いを注意しなさい
  ことば - [言葉]
  cẩn thận với lời ăn tiếng nói: 言葉を慎む

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X