• n

  ぼうとく - [冒とく]
  Không bao giờ được báng bổ thần thánh.: 神を冒とくしてばちが当たらないことはない。
  ふけい - [不敬] - [BẤT KÍNH]
  とくしん - [涜神] - [? THẦN]
  mang tính báng bổ: 涜神的な

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X