• n

  いましめ - [戒め]
  Chúng ta hãy coi ví dụ của họ làm lời cảnh báo cho mình.: あの人たちの例を見て私たちの戒めとしましょう。
  Thất bại đó là một lời cảnh báo đáng giá với tôi.: その失敗は私にとってはよい戒めとなった。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X