• n

  [お祈り]
  hãy cầu nguyện đi!: お祈りを唱えなさい
  họ đã cầu nguyện cho hương hồn cha mẹ đã khuất: 彼らは亡くなった両親のために祈りをささげた
  lời cầu nguyện đối với ~: ~よけの祈り
  cầu nguyện cho hòa bình: 平和への祈り
  せいがん - [請願]
  きとう - [祈祷]
  きせい - [祈請] - [KỲ THỈNH]
  きがん - [祈願]
  cầu nguyện cho vụ mùa bội thu: 五穀豊穣を祈願する
  thành tâm cầu chúa: 神仏に祈願をこめる
  cầu được mẻ lưới đầy (ngư dân): 大漁を祈願する
  いのり - [祈り]
  Lời cầu nguyện của ông ấy đã được đáp lại, con gái ông ta đã qua khỏi căn bệnh ung thư.: 彼の祈りはかなえられ、彼の娘はガンを克服した。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X