• n, exp

    きゃくちゅう - [脚注]
    Chú thích cuối trang của xuất xứ điển cố.: 出典の脚注

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X