• n, exp

  せんせい きょうじゅつしょ - [宣誓供述書]
  Bản khai có tuyên thệ (lời khai có tuyên thệ) được nộp lên thẩm phán: 宣誓供述書が判事に提出された
  Trình bày ở bản khai có tuyên thệ (như dưới đây): (以下)と宣誓供述書で述べる
  Nói dối trong bản cung khai có tuyên thệ: 宣誓供述書にうそをつく
  Nộp bản khai có tuyên thệ (bản cung khai) mà mình đ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X