• n

  まえおき - [前置き]
  Bạn mất quá nhiều thời gian cho lời mở đầu.: 前置きが長過ぎた.
  ちょろん - [緒論] - [TỰ LUẬN]
  ちょげん - [緒言] - [TỰ NGÔN]
  じょろん - [序論]

  Tin học

  じょぶん - [序文]
  プリアンブル

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X