• n

  はつご - [発語] - [PHÁT NGỮ]
  Ý nghĩa lời nói.: 発語的意味
  Lời nói được xác nhận thực tế.: 事実確認的発語
  でんごん - [伝言] - [TRUYỀN NGÔN]
  ことば - [言葉]
  ít lời: 言葉数の少ない
  tôi không định phản đối lại lời nói của ông nhưng...: お 言葉を返すようですが
  こうとう - [口頭]
  thực hành giao tiếp trơn tru bằng lời nói và viết: 口頭および書面で円滑にコミュニケーションを行う
  chỉ quở trách bằng lời nói: 口頭でしかるだけにする
  こうじゅつ - [口述]
  Máy ghi âm lời nói loại bỏ túi: 携帯用の口述録音機
  Phần mềm trình bày bằng lời nói: 口述ソフトウェア

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X