• n

  がいたん - [慨歎] - [KHÁI THÁN]
  không phải là lúc than vãn, than thở vì sự suy đồi của nền đạo đức xưa kia: 旧道徳の頽廃などを慨歎する時ではありません
  がいたん - [慨嘆]
  than vãn, than thở: 慨嘆する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X