• n

    おくづけ - [奥付け]
    Lời kết thúc ở cuối sách thường là tên tác giả, nhà phát hành, Nhà in, địa chỉ và giá cả: 書物の終りにつける奥付は著者、発行者、印刷者の氏名、住所、定価などがある

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X