• n

  ちんじゅつ - [陳述]
  tuyên bố rõ ràng về mục đích của nghiên cứu này: その研究の目的を明りょうに陳述する
  tuyên bố công khai trước tòa nhằm giải thích cho triệu chứng đó: その症状を説明するために公開法廷で陳述する
  せんせい - [宣誓]
  せいめい - [声明]
  げんめい - [言明]
  Lời tuyên bố chung: 一般的言明
  tuyên bố không thể chứng minh: 確証が得られなかった言明
  Lời tuyên bố (phát ngôn) thu hút được sự chú ý của mọi người: 人の注意を引く言明
  Lời tuyên bố của những nhà kinh doanh: 経営者の言明
  かっぱ - [喝破]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X