• n

    でんしゃにまにあわない - [電車に間に合わない]
    でんしゃにまにあいません - [電車に間に合いません]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X