• n

  りえき - [利益]
  おんけい - [恩恵]
  Lợi ích do việc toàn cầu hóa đem lại: グローバリゼーションの恩恵
  Lợi ích của cải cách khoa học kỹ thuật: 画期的な科学技術の恩恵
  Lợi ích của việc phát triển kinh tế: 経済発展の恩恵
  Lợi ích được đem lại bởi kỹ thuật thông tin (lợi ích do kỹ thuật thông tin đem lại): 情報技術によってもたらされる恩恵
  Lợi
  えき - [益] - [ÍCH]
  Đánh trẻ con thì có ích lợi gì ?: 子どもを打って何の益があるのか。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X