• n

  りがい - [利害]
  thống nhất các lợi ích chung trong các lĩnh vực khác nhau: さまざまな分野で利害が一致する
  xung đột lợi ích: 利害が衝突する
  こうえき - [公益]
  Lợi ích chung của toàn cầu (thế giới): 世界の公益
  Vấn đề của cá nhân không có quan hệ gì đến lợi ích chung: 公益とは何ら関係のない個人的な問題
  Nhầm lẫn lợi ích chung với lợi ích riêng: 公益と個人的利益の混同
  Phân biệt rõ ràng lợi ích chung và lợi ích riêng: 公益と私益をしっかり区別をする
  Vấn đề liên qu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X