• n

  しえき - [私益]
  Phân biệt rõ ràng lợi ích chung và lợi ích riêng: 公益と私益をしっかり区別をする
  こじんてきりえき - [個人的利益]
  Nhầm lẫn lợi ích chung với lợi ích riêng: 公益と個人的利益の混同

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X