• n

  りりつ - [利率]
  りそく - [利息]
  lợi tức được tính trên cơ sở ...ngày của 1 năm.: 1年...日の基準で計算した利息
  りし - [利子]
  あがりだか - [上がり高] - [THƯỢNG CAO]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X