• n

  いんりょく - [引力]
  lực hút (lực hấp dẫn) của trái đất: 地球の引力
  lực hút (lực hấp dẫn) trái đất mạnh hơn nhiều so với lực hút (lực hấp dẫn) của mặt trăng: 地球の引力は月のよりも強い
  tác dụng một lực hút (lực hấp dẫn) lên: 引力を及ぼす
  chống lại lực hút: 引力に逆らって
  bị kéo bởi lực hút (lực hấp dẫn): 引

  Kỹ thuật

  しんわりょく - [親和力]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X