• n, exp

  かくせんりょく - [核戦力]
  liên kết hạt nhân từ nhiều phía: 多角的核戦力
  liên kết hạt nhân chiến lược: 戦略核戦力
  かくじん - [核仁] - [HẠCH NHÂN]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X