• n

  えんしんりょく - [遠心力]
  lực ly tâm do trái đất quay: 地球の自転による遠心力
  méo mó do lực ly tâm: 遠心力によるひずみ
  sử dụng lực ly tâm để làm gì: 遠心力を使って~する
  máy bơm lực ly tâm: 遠心力ポンプ
  kiểm tra lực ly tâm: 遠心力試験

  Kỹ thuật

  セントリヒュガルフォース

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X